İstanbul’da Bilgisayar Mühendisleri Toplantısı Yapıldı

Bilgisayar Mühendisleri Odası kuruluş çalışmaları kapsamında 28 Ocak 2012 tarihinde Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nde gerçekleşen geniş katılımlı Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu toplantısı 13.00’de başladı. Oda üyesi bilgisayar mühendisleri ile gerçekleştirilen toplantıda öncelikle süreçle ilgili bilgilendirme yapıldı. EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Karaçay’ın da katılımıyla,  örgütlenme ve odalaşma süreçleri, meslek odasının görevleri ve duruşu konularının gündeme alındığı toplantı, oda gelir kaynakları ve üye sayısının artırılması konuları ile devam etti.
Hava muhalefetine karşın, beklenen katılım sayısına yakın bir katılım ile uzun süre devam eden toplantı verimli bir şekilde tamamlandı. Bir sonraki Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu toplantısına yeni üyelerin katılımlarının sağlanacak olması ile toplantının amacına ulaşılmış olundu. İmza kampanyasının yaygınlaştırılması adına herkesin çevresine duyuru yapması ve sosyal medya hesaplarına davet edilmesi kararlaştırıldı.
© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası