Basın Açıklaması: Bilgisayar Mühendisleri Örgütlendi, BMO’yu Kurdu!

Bilgisayar Mühendisleri Örgütlendi, Bilgisayar Mühendisleri Odasını Kurdu!

Basına ve Kamuoyuna,

31 Mayıs-1-2-3 Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 42. Olağan Genel Kurulu’nda Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) kurulması önergesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir. En son Gıda Mühendisleri Odası’nın kurulması kararının alındığı 1996 yılından tam 16 yıl sonra ilk kez bir yeni bir Oda kurulması kararı TMMOB Genel Kurulu gündemine gelmiş ve alınan kararla TMMOB’nin 24. Odası, Bilgisayar Mühendisleri Odası kurulmuştur. 

Mesleki demokratik kitle örgütü olan TMMOB’ye bağlı, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) çatısı altında çalışmalarını 31 yıldır yürüten bilgisayar mühendisleri bilişim çalışanlarının haklarını savunacak, meslek alanını bilimin ve mühendisliğin gerektirdiği ölçütlerle kamu yararı gözeterek düzenleyecek, ülkenin bilişim politikalarına müdahele edecek ve yön verecek bir toplumsal odağa, örgütlenmeye ihtiyaç olduğu tespitini yapmıştır. Örgütlenmelerini daha geniş bir ölçeğe taşımanın gerekliliğine inanan Bilgisayar Mühendisleri 2011 yılının ortalarından itibaren ayrı bir Oda kurma çalışmalarına hız vermiştir.

Geçmişten bugüne bilgisayar mühendislerinin oluşturduğu birikimle, “Bilgisayar Mühendisleri Odası’nı Kuruyoruz!” diyerek çıkılan yolda; iş yeri, iş bölgeleri ve üniversite toplantılarının yanı sıra gerçekleştirilen “Bilgisayar Mühendisliği” çalıştaylarıyla meslektaşlarımıza, akademisyenlere ve öğrencilere ulaşarak bilgilendirme çalışmaları yürütülmüştür. Komisyon çalışmalarıyla Bilgisayar Mühendisleri Odası altyapısına yönelik planlama yapılmış ve toplanan binlerce imza ile BMO‘nun bilgisayar mühendislerinin ortak talebi olduğu gösterilmiştir.

EMO üye tabanında bu taleplerin anlaşılması ve geniş ölçekte tartışılması amacıyla EMO Şube Genel Kurullarına katılım sağlanmış, 13 Şube Genel Kurulunda önerge verilmiş, 11 Şube Genel Kurulunda önerge kabul edilmiştir. EMO tabanından alınan bu destekle, “Bilgisayar Mühendisleri Odası Kurulması” yönündeki önerge, 24 Mart 2012 tarihinde EMO Genel Kurulu‘na sunulmuş ve yapılan görüşmeler sonucunda EMO Genel Kurulu delegeleri tarafından oy çokluğuyla kabul edilmiştir. EMO Genel Kurulu kararı sonrası, TMMOB düzeyinde çalışmalar yürütülmüş, TMMOB’ye bağlı diğer Odalara bilgilendirme yapılmıştır.

EMO’nun desteği ve bilgisayar mühendislerinin ortak talebinin, birlikteliğinin, kararlılığının verdiği inanç ve güçle TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu gündemine gelen Bilgisayar Mühendisleri Odası kurulması için, Genel Kurulun ilk günü ayrı bir Komisyon oluşturulmuştur.

Yapılan toplantı sonrası Komisyon konuyu tartışılmak üzere, Genel Kurula sunmuştur. Komisyon adına Oktay Dursun (EMO) ve Erhan Karaçay’ın (EMO) konuşmalarından sonra, görüşmelere geçilmiş, 10 lehte, 3 alehte konuşma yapıldıktan sonra 14.30′da başlayan gündem için 16.00′da yapılan oylamayla Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın kurulması oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Alınan karar, TMMOB 42. Olağan Genel Kurulu kararları içerisinde şöyle yer bulmuştur:

“1) TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası‘nın kurulmasının uygunluğuna,

 2) TMMOB Genel Kurulunca Elektrik Mühendisleri Odası‘na üye olması kararlaştırılmış olan Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformasyon Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği disiplinlerinin Bilgisayar Mühendisleri Odası‘na bağlanmasının uygunluğuna,”

Çalışandan yana, kamu yararı gözeten, hayatın her alanını birbiriyle ilişkili bir şekilde görerek bütünlüklü politikalar üreten TMMOB‘nin toplumcu mühendislik anlayışını bilişim meslek alanına taşıyacak bir Bilgisayar Mühendisleri Odası için atılan bu tarihi adımla resmi kuruluş süreci başlamıştır. TMMOB’nin atayacağı kurucu Yönetim Kurulu, üç ay içerisinde BMO Genel Kurulunu toplayacak, Genel Kurulda alınan kararlar ve belirlenen yönetimle Bilgisayar Mühendisleri Odası çalışmalarına başlayacaktır.

BMO çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiye Elektrik Mühendisleri Odası, Şubeleri ve www.bmo.org.tr resmi web sitesi üzerinden erişmek mümkündür.

Bu ülkenin Türk Mühendis Mimar Odaları Birliğine ve Bilgisayar Mühendisleri Odası’na ihtiyacı olduğunu bilerek; TMMOB çatısı altında demokratik kitle örgütleri ile işbirliği içerisinde örgütlenmeye devam etme, bilimi ve tekniği halkın hizmetine sunma konusundaki kararlılığımızı basına ve kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Elektrik Mühendisleri Odası
Bilgisayar Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası