Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu Ziyaret Ettik

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu olarak Mesleki Yeterlilik Kurumu’nu (MYK) ziyaret ettik. Ziyarete Başkanımız Gölay Şakiroğulları, Başkan Yardımcımız Serdar Çiftçi ve Yönetim Kurulu Üyemiz Onur Özardıç katıldı. MYK Başkanı Bayram Akbaş’ın sıcak ev sahipliğinde gerçekleşen görüşmede,  Başkan Bayram Akbaş kurumu ve çalışmalarını tanıtmasının ardından, Başkanımız Gölay Şakiroğulları Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın çalışmaları ve kuruluş sürecini paylaştı.  MYK Bilişim Sektörü Komitesi Koordinatörü Dilek Torun’un da katıldığı toplantıda, bilişim sektöründe MYK’nın çalışmaları, meslektaşlarımızın durumu, standartların tanımlanması sürecinde yapılabilecek çalışmalar ve işbirliği olanakları değerlendirildi. Mesleki yeterlilik tanımlama süreçlerinin de değerlendirildiği toplantıda BMO olarak yapılmış çalışmalarda iyileştirme ve ilerleyen süreçlere katkı sağlama taleplerimizi dile getirdik. Meslek alanımız ile ilgili konularda MYK tarafından daha önceden tanımlanmış mesleki yeterlilikler ile ilgili olarak,  oda olarak dile getirdiğimiz düzeltme ve iyileştirme önerilerinin odamızın katkıları ile gerçekleştirilmesinin yararlı olacağı düşüncesinde ve gerekli görülen tanımlarda revizyona gidilebileceği hususunda mutabık kaldık.

MYK Ziyareti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MYK Logosu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası