Bilgisayar Mühendisleri Odası TSE Standard Dergisi’nde yer aldı

Türk Standartları Enstitüsü tarafından 1.Bilişim Teknolojileri Konferansı 2012 Aralık ayında gerçekleştirilmiş ve BMO Yönetim Kurulu Başkanımız Gölay Şakiroğulları bu konferansta Bilgisayar Mühendisleri Açısından Bilişim Standartları konulu bir konuşma gerçekleştirmişti. Konferans haberleri ve konferansta yapılan konuşmalar,
Enstitü’nün süreli yayını olan “Standard Ekonomik ve Teknik Dergi”nin bilişim temalı Ocak 2013 sayısında yayınlandı.
Başkanımız Gölay Şakiroğulları’nın konuşmasını aşağıda okuyabilirsiniz:

BMO adına tüm katılımcıları, konukları sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.
1977 de, Hacettepe ve Orta Doğu Teknik Üniversitelerinde ilk Bilgisayar Bölümlerinin açılmasından bugüne 35 yıl geçti. Ancak bu yıl 2 Haziran 2012 de Bilgisayar Mühendisleri Odamızı kurabildik.
Biz mühendisler olarak, üretimlerimizle içinde yer aldığımız bilişim sektörünün bu kaotik, tanımsız yapısından rahatsızız.

Her sektörde olduğu gibi bu sektörde de aktörlerin, rollerin belli olması, toplum yararına politikalar üretilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bunun da mücadelesini Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak bugünden sonra daha güçlü vereceğimize inanıyoruz.

Mühendisler pozitif bilimle çalışırlar, aldıkları eğitim gereği kestirilebilir, tanımlı tasarımlar, üretimler yaparlar. Yani yapılan bir işin hacmi, büyüklüğü, ne zaman başlayıp, biteceği, gereksinimler, altyapısı ve maliyetini kestirim yöntemleri ile belirler, modellemesini yapar ve algoritmalar oluştururlar.

Biz bilgisayar mühendisleri olarak, Her projemizde ilk yapılan ihtiyaç analizi sonrası, gerçek hayatın izdüşümünü en optimum, en kalıcı çözümlerde sanal dünyada oluşturmak üzere yetiştiriliyoruz. Bunu hedefleyen projeler yapmak üzere eğitim alıyoruz.

Fikir ve sanat eserleri tanımına giriyor yazılımlarımız. Gerçekten böyle mi olmalı? Bir sanatçının üretimini hangi standarda sokabiliriz? Bizler sanatçı mı olmalıyız? Yoksa pozitif bilimleri kullanan standartlarla çalışan bilim adamları mı?

Standartlar bizim işimizin en önemli parçasıdır. Çünkü muğlak kavramlarla doğru kestirimler yapamayız. Standartlar oluşturulmadan, süreçler tanımlanmadan, projeleri istenen zamanda, istenen maliyette ve istenen verimlilikte sonuçlandıramayız. Tanımlı süreçlerle ancak projenin hedeflerine ulaşabiliriz.

Ama oluşturulan her standartta, her mevzuatta ortasına mutlaka insanı koymamız gerekir. Üreteni yok sayan bir sistem oluşturduğumuzda doğru sonuçlara varamayız.

İş hayatımda CMMI süreçlerinde çalıştım. Sistemi kurgulama, standartlaştırma çalışmalarımızda en zayıf kalan bölüm skill & knowledge (deneyim&Bilgi) veritabanının oluşturulması idi. İnsanlara, emeğine, tecrübesine, eğitimine uygun roller vermezseniz, adalet duygusunu yerleştirmezseniz, görev alan insanlar yaptıkları işleri içselleştiremezler, motive olamazlar. Ekip çalışmasında en önemli şey elemanların aidiyet duygusuna sahip olması yani yaptığı işi sahiplenmesidir. Bir kalite uzmanını, test uzmanını, database uzmanını, konfigürasyon sorumlusunu, proje yöneticisini seçerken kullanılacak kriterler Deneyim ve Bilgi veritabanına girdiğiniz bilgilerden oluşturulmalıdır. Yazılım projelerinde emek yoğun çalışan arkadaşlarımız özgeçmişlerini yazarken bu veri tabanını kullanmalıdırlar. Bugüne kadar kaç satır kod yazdıklarını bilmelidirler. Gerçek olan şudur ki; başarılı projeler o projeyi sahiplenmiş, doğru insanlarla gerçekleşir.

“Proje elemanı aranıyor”, “Yazılımcı aranıyor” ilanlarında değişmez bir madde vardır. “Ekip çalışmasına yatkınlık”. Ekip çalışmasına yatkınlık maddesinin yanında “Yaratıcı, Düşünen, katkı koyabilen” maddesi yoksa bu “Ne denirse onu yap, gerisine karışma” demektir ki bu da projede doğru gitmeyecek birşeylerin habercisidir. Bir madde daha vardır eleman aranıyor ilanlarında. “özverili, yazılım süreçlerine uyum sağlayabilecek”. Bu da günde 16 saat çalışacaksın, hafta sonu tatilini unutacaksın anlamına gelir. İş süreçleri tanımlı, standartları oluşmuş projeler değildir bunlar.
Bir lokantaya gittiğinizde yemeği beğendiğiniz zaman bahşişi kime verirsiniz?

Emeğin doğru değerlendirildiği, üretenin merkezinde olduğu standartlar oluşturmamız gerekir. En önemli kriter de budur.
2000 li yılların başında 8 adet meslek standardımız yayınlanmıştı TSE tarafından. Bunun içinde “Dökümantasyon uzmanı” gibi başlıklar vardı. Bugün ise Bilişim Teknolojileri Standartları Konferansı düzenleniyor. Böylesine olumlu evrilen süreçten mutluluk duyuyor, TSE yöneticilerini, çalışanlarını kutluyorum.

Tekrar saygılarımı sunuyor, bu önemli konferansı hazırlayan, emeği geçen, katkı koyan herkese teşekkür ediyorum.

Gölay Şakiroğulları
Bilgisayar Mühendisleri Odası
1. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı

TSE tarafından düzenlenen konferansa sektörde standartlarla ilgili çok sayıda izleyici katıldı.

 

 

Başkanımız Gölay Şakiroğulları konuşmalarını yaparken

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası