Asistanlar 18 Mayıs’ta Ankara’da

18MAYIS AFIS_kucuk_web

ODTÜ, Hacettepe, Gazi, İTÜ, Boğaziçi, Marmara, İstanbul, Yeditepe Üniversitelerinden asistanlar, Eğitim-Sen Şubelerinin de ortak çağrısıyla bir açıklama yayınlayarak akademik özgürlük ve güvenceli gelecek için 18 Mayıs Cumartesi günü Ankara’da buluşma çağrısı yaptılar.

Üniversiteleri eleştirel düşünceden tamamen temizlemeye, tepkisizleştirmeye çalışan baskıların gün geçtikçe arttığına, baskı araçlarının değişik biçimlerde, hepsinin karşısına çıktığına dikkat çeken asistanların bütün bunlara artık sessiz kalmayacaklarını belirttikleri açıklamanın tam metni aşağıda yer almaktadır.

GÜVENCELİ İŞ, AKADEMİK ÖZGÜRLÜK İÇİN
18 MAYIS’TA ANKARA’YA!

Toplum yararına, özgürce bilimsel üretim yapmanın ön koşulu iş güvencesidir. “Akademik köleler” yaratmak hedefiyle araştırma görevlilerini iş güvencesinden yoksun bırakan uygulamalar üniversitelerin tüm bileşenlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmakta, kurumsallaştırılmaya çalışılmaktadır. Üniversiteleri eleştirel düşünceden tamamen temizlemeye, tepkisizleştirmeye çalışan baskılar gün geçtikçe artmakta, baskı araçları değişik biçimlerde hepimizin karşısına çıkmaktadır.
· YÖK, İTÜ rektörlüğünün hukuksuzca işten attığı araştırma görevlilerinin işe iadeleri için genel kurul kararıyla çıkaracağını ilan ettiği yönetmeliği, Başbakanlığın bürokratik engellerini bahane ederek yayımlamamaktadır. İşten atılan arkadaşlarımızın, kıdem ve maaşları eksiksiz bir şekilde korunarak işe iade edilmeleri için YÖK’ün sözünü tutmasını ve gerekli hukuksal düzenlemeleri yapmasını istiyoruz.
· Vakıf üniversitelerinde çalışan araştırma görevlileri “bursiyer” sıfatıyla sosyal güvenlik haklarından yoksun, kayıt dışı çalıştırılmakta ve son derece muğlak görev tanımlarından ötürü her türlü angaryaya maruz bırakılmaktadırlar. Vakıf üniversitelerindeki “merdiven altı asistanlık” düzenine son verilmesini istiyoruz.
· Üniversitelerde güvencesizliğe en fazla maruz bırakılan, akademik dünyanın taşeron işçileri haline getirilen araştırma görevlilerini intihara sürükleyecek kadar yoğun bir şekilde uygulanan her türlü mobbing ve ayrımcı davranışın son bulmasını ve sorumluların hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz.
· ÖYP’li araştırma görevlilerine uygulanan senet baskısının ortadan kaldırılmasını istiyoruz.
· Kurulduğu tarihten bu yana üniversitelerde baskı ve denetim aracı olan, güvencesizliği ve eleştirel düşünce ve özgür bilim karşıtı uygulamaları dayatan YÖK’ün kapatılmasını istiyoruz. YÖK’e benzer yetkilere sahip olacak ve bu uygulamaların tabanını genişletecek herhangi bir kurumu kabul etmeyeceğimizi duyuruyoruz.
· Akademik özgürlüğü, özgür düşünceyi ve bilimi ortadan kaldırmayı amaçlayan her türlü baskı ve dayatmayı reddediyor, üniversiteleri piyasacı bir anlayışla yönetmeyi hedefleyen, toplumu yanıltan ve kamu yararını hiçe sayan girişimlere son verilmesini talep ediyoruz.

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!
Bizler üniversitelerin tüm bileşenlerini araştırma görevlilerinin isyanına kulak vermeye, araştırma görevlilerinden başlayan yeni personel rejimi ile bütün üniversite çalışanlarına ve gündemdeki yeni YÖK yasası ile bütün akademik kadrolara yayılacak olan güvencesizliğe ve geleceksizliğe karşı 18 Mayıs’ta Ankara’da dayanışmaya çağırıyoruz.

18 Mayıs 2013, Cumartesi
12.00 Ankara Üni Cebeci Kampüsü Önü
12.30 Yürüyüş
13.00 Sakarya

ODTÜ ASİSTAN DAYANIŞMASI
HACETTEPE ASİSTAN PLATFORMU
GAZİ ASİSTAN GİRİŞİMİ
İTÜ ASİSTAN DAYANIŞMASI
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ASİSTAN DAYANIŞMASI
MARMARA ÜNİVERSİTESİ ASİSTAN DAYANIŞMASI
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ASİSTAN DAYANIŞMASI
YEDİTEPE ASİSTAN DAYANIŞMASI
EĞİTİM-SEN ANKARA 5 NOLU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ
EĞİTİM-SEN İSTANBUL 6 NOLU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ
EĞİTİM-SEN İZMİR 3 NOLU ÜNİVERSİTELER ŞUBESİ
EĞİTİM-SEN KOCAELİ ŞUBESİ
EĞİTİM-SEN KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TEMSİLCİLİĞİ
EĞİTİM-SEN YÜKSEK ÖĞRETİM BÜROSU

Asistan dayanışmasının faaliyetlerini web sitesinden takip edebilirsiniz: http://www.asistandayanismasi.com/

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası