Basın Açıklaması : MYK’nın 6. Seviye Düzenlemesine İptal Kararı Verildi

myk_durdurmaBilgisayar Mühendisleri Odası olarak, 26/02/2013 tarih 28571 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekler kısmında yer alan, Sistem Yöneticisi (Seviye 6), BT Çözümleri Uzmanı (Seviye 6), Bilgi Güvenlik Uzmanı (Seviye 6), Bilgi Güvenlik Denetmeni (Seviye 7) standartlarının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle dava açmış ve konuyu 11.04.2013 tarihinde yaptığımız açıklamayla kamuoyuna duyurmuştuk. [1]

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından 14.09.2011 tarih 28054 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, benzer nitelikteki “Mekatronik Sistem Uzmanı” standardının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle, TMMOB tarafından açılan davada Danıştay Onuncu Daire yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Konuyla ilgili TMMOB tarafından yapılan açıklamada, söz konusu dava dilekçesinde; mekatronik sistem uzmanı standartlarının, 6. düzeye yani lisans derecesine sahip mühendislik hizmetlerini tanımladığı ve bu nedenle Meslek Yeterlilik Kurumu’nun mühendislik alanını düzenleme konusunda yetkisiz olduğu ve YÖK‘ün mekatronik mühendisliği bölümü açılmasına karar verdiği hatırlatılarak, “Üniversitelerce verilen diplomalara dayalı meslek odasına üyelikleri yapılan mühendislerin sunacakları hizmetin standartlarının Teknolojik Eğitimi Geliştirme Vakfı (TEGEV)‘na yaptırılması, YÖK, TMMOB, 3458 ve 5544 sayılı yasalara açıkça aykırıdır” denildiği belirtilmiştir.

Danıştay Onuncu Daire, dava konusu uyuşmazlıkta; “Davalı Mesleki Yeterlilik Kurumu‘nca düzenlenen ve Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ ile 14.9.2011 tarih 28054 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan “Mekatronik Sistem Uzmanı Seviye 6” Ulusal Meslek Standardı’nda “meslek tanımı” yapılmış, buna göre mekatronik sistem uzmanından istenilen asgari standart bilgi, beceri, tavır ve tutumlara bakıldığında sadece bir “tekniker” ve “teknisyenden” beklenebilecek bilgi, beceri, tavır ve tutumdan daha fazlasının arandığı anlaşılmaktadır” diyerek, “Mekatronik Sistem Uzmanı Seviye 6” ulusal meslek standardının, bir düzenleyici işlemde olması gereken “açık ve belirgin olma” niteliğini taşımadığından, yürütülmesinin durdurulması gerektiği yönünde karar vermiştir.

Dava süreci devam etmekte olup, Danıştay Onuncu Daire tarafından verilen bu kararın tüm taraflarca dikkate alınarak, bundan sonraki çalışmaların hukuka uygun bir biçimde yürütülmesi gerekmektedir.

Konuyu tüm üyelerimize, meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurur; meslek haklarımız ve meslek alanımızla ilgili; bilimsel, kamu, ülke ve mesleğimizin yararına olan her türlü çalışmayı desteklerken, aksi uygulamalara karşı hukuki ve politik mücadelemizi sürdürme kararlılığımızı vurgulamak isteriz.

Saygılarımızla,

Bilgisayar Mühendisleri Odası
1. Dönem Yönetim Kurulu

[1] Basın Açıklaması: Sertifikalar Diplomalara Eşdeğer Tutulamaz!

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası