İnternet Yasası ile ilgili değişiklikleri veto edin

Kampanya imza: http://tinyurl.com/qjuu92o

Sansürden Önce Son Çıkış

Türkiye yıllar önce 5651 sayılı İnternet Üzerinden İşlenen Suçlarla Mücadele Yasası ile tanıştı. Erişimi Mahkeme kararıyla engellenmiş pek çok siteye erişebilmek, bazen bir yazıyı okumak, bazen de eğlenceli bir videoyu izleyebilmemiz için hayatımıza DNS değiştirmek, tünel kullanmak gibi pek çok kavram girdi. Bir yolu bulunur dendi ve aşılabildi de ifadenin önündeki yasaklar.

Uygulanmasında sorunlar bulunan ve Türkiye’yi AİHM’de mahkum ettiren bu yasa yeniden düzenlendi, hem de eski halini aratacak bir şekilde.

Artık ifade özgürlüğü daha büyük tehdit altında, insanların bilgiye erişimi tehdit altında, kişisel gizlilik tehdit altında; üstelik bu sefer daha güçlü bir gözetim, daha güçlü bir sansür mekanizması yasal olarak destek buluyor.

Artık bankadaki paranızın da, doktorunuza ilettiğiniz şikayetinizin de, arkadaşınıza yazdığınız iki mesajın da, İnternet’te işlenen suçların önlenmesi adına sizleri devlet gözetimine açtığı bir Türkiye’desiniz. Hepimizin “tape”si olmasa da, artık devlet tarafından depolanan bir geçmişimiz var. Sanal ortamdaki tüm varlığımızın devletin arşivlerinde saklanacağını biliyoruz artık.

5 Şubat 2014’te büyük tartışmalarla TBMM’nde onaylanan Torba Yasa ile birlikte, özgürlükleri pervasızca kısıtlayan, Türkiye’yi internet ve ifade özgürlüğü liginde “Acınacak Haldekiler” grubuna taşıyacak olan düzenlemenin önünde şimdi Çankaya Köşkü var.

Sayın Cumhurbaşkanı’na sesleniyoruz,

5651 sayılı yasa değişikliğinin, bilişim sektöründeki demokratik kitle örgütlerinin, bilişim hukukçularının görüşleri alınarak, evrensel kabuller ve özgürlükler gözetilerek yeniden ele alınabilmesi için, Türkiye’nin adını yasaklar ve ihlallerle yan yana getirmemek için, hepsinden önemlisi özgürlük için Torba Yasa’nın ilgili maddelerinde veto hakkınızı kullanınız. “İnternetime Dokunma” diyen, Bilgi Toplumu’na adım atmaya çalışan Türkiye’ye, “DNS’i değil Yasayı Değiştir” mesajını en güçlü şekilde veriniz.

“Benim görüşüm, temelde hiç bir özgürlük kısıtlaması olmamalı. İsteyen herkes internette özgürce dolaşabilmeli.” diyen Cumhurbaşkanı’nın sözünde duracağına ve gereğini yapacağına inanıyoruz.

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası