İnternet’e RTÜK Denetimi Kabul Edilemez

Ülkemizde yazılı ve görsel basını, İnternet’i ve dolayısıyla toplumu teksesli yapma girişimleri hız kesmeden sürüyor. Daha geçen hafta Sanal Özel Ağ (VPN) engellemeleri gündemimizdeyken 21 Mart 2018’de TBMM’de kabul edilen torba yasadaki hükümlerle görsel medya üzerinde yıllardır sallanan Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) kılıcı, artık İnternet yayıncılığı için de bir tehdit haline geldi.

Söz konusu yasayla,

  • İnternet ortamındaki yayınların sürebilmesi için bu platformlar RTÜK’ten yayın lisansı ve yayın iletim yetkisi almak zorunda kalacak;
  • sulh ceza hâkimi, İnternet ortamındaki yayınla ilgili içeriğin çıkarılması ya da erişimin engellenmesine en geç 24 saat içinde duruşma yapmaksızın karar verilebilecek;
  • İnternet ortamından radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetlerinin sunumuna, iletimine; İnternet ortamından medya hizmet sağlayıcılara yayın lisansı, platform işletmelerine de yayın iletim yetkisi verilmesine; bu yayınların denetlenmesine ve maddenin uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri RTÜK ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu belirleyecek.

Yasayla, milyonların izlediği dev dijital platformların yanı sıra özellikle OHAL sonrasında ana akım medya yapılanmasına alternatif olarak İnternet üzerinden yayın yapmaya başlayan bağımsız haber kanalları da hem sansürle hem de mali zorlamalarla susturulmaya çalışılıyor. Toplumun farklı kanallardan haber alma, bilgi edinme ve demokratik bir ortamda özgürce düşüncesini oluşturma hakkı gasp ediliyor. Yazılı ve görsel basında son günlerde etkisini iyice gösteren tekelleşme, İnternet ortamına da taşınıyor.

Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak özgürlükleri kısıtlayan, eşitsizliği artıran bu ve benzeri uygulamaların tümünün karşısında olduğumuzu; devlet organlarının görevinin toplumu tek tipleştirmeye çalışmak değil, herkesin bilgiye özgürce ve eşit erişimini sağlayacak düzenlemeleri yaşama geçirmek olduğunu bir kez daha vurguluyoruz.

Üyelerimizi ve tüm bilişim çalışanlarını bu uygulamalara karşı bizlerle birlikte mücadele etmeye, ülkemizin fırsat bulunca kaçılmaya çalışılan bir yasaklar ülkesi değil, eşitlikçi ve demokratik bir ülke olması için çaba göstermeye çağırıyoruz!

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası