29. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Toplantısı Gerçekleştirildi

29. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) Toplantısı 3-4 Eylül 2015 tarihinde   Odamızın Katılımıyla Kafkas Üniversitesinde Gerçekleştirildi. 

Geleneksel olarak her yıl Türkiye’nin çeşitli üniversitelerinde veya ilgili yurt dışı Üniversitelerde yapılan bu toplantılarda Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği alanındaki gelişmeler ve gelecekte yapılması gereken işler tartışılarak planlamalar yapıldı.Odamız bilgisayar mühendisliği bölüm standartları, imza yetkisi ve BMO-Genç çalışmaları gibi bir çok gündem ile toplantıya katılarak BMBB Kurulu ile işbirliği içinde ortak akıl oluşturulması özellikle bilgisayar mühendisliği eğitimi konusunda daha etkin ve verimli çözümlerin daha kısa sürede hayata geçirilmesini planlaması yapıldı.

ADA_2040

Sonuç bildirgesinde ;

7. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları (BMBB) ile Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO) arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesinin aşağıdaki maddelerdeki gibi şekillendirilmesi

a. BMO’nun Dergi, düzenlenecek etkinlikler ve konferansa destek olması

b. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Öğretim üyelerinin (Bilgisayar mühendisliği alanında diploması olmayan ancak bu alanda belli sayıda doktora öğrencisi yetiştirmiş olanlar) Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO)na üye olabilecek yapıların oluşturulması

8. Bilgisayar Mühendisliği eğitiminde kalitenin artırılması hakkında çalışmalar yapıp, ilgili konuda 2016 yılı BMBB toplantısında yapılacak konferans kapsamında aşağıda belirtilen konularda panel ve çalıştaylar düzenlenmesi,

a. Bilgisayar Mühendisliği eğitim kalitesi

b. Bilgisayar Mühendislerinin imza yetkisinin teknik ve hukuki boyutu,

c. Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanları arasında etkileşimin artırılması,

d. Bilgisayar Mühendisliği Bölümlerinde Başarı hikayelerinin paylaşılması,

Toplantının ayrıntılı  sonuç raporuna aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://bmbb.info/dosya/29SonucRaporu.pdf

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası