2015 Yılı Bilirkişilik Eğitimi Tamamlandı

Odamız tarafından üyelerimize  Bilirkişilik/Bilişim Bilirkişiliği Eğitimlerinin üçüncüsü 10-11 Ekim  tarihinde  Ankara’da  gerçekleştirildi

Hukuk ve ceza davalarındaki bilirkişilikler ile yasaların TMMOB’ye ve Odamıza yüklediği görevler çerçevesinde, ülkemiz adalet sisteminde yargıya yardımcı olunması ve mevzuat açısından gerekli olan Bilirkişilik hizmetlerinin amacına uygun, meslek bilgisi ve deneyimi ile etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için gereken uyumun sağlanması, bilirkişilerin, toplumsal sorumluluk bilinci ile görev yapma, doğruyu beyan etme, tarafsız davranma ve görevini özenle yerine getirme, herkesin üzerinde birleşebileceği, kabul edilebilir, objektif ve bilimsel görüş bildirme, sübjektif değerlendirmelerden kaçınmak zorunda olmaları gibi sıralanabilecek konularda bilgilendirilmeleri amacıyla 10-11  Ekim 2015 tarihinde ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği BMB-1 amfisinde eğitim gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen  eğitim sonunda yapılan sınavda başarı sağlayan tüm katılımcılar “Bilirkişi Yetki Belgesi” almaya hak kazandı.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası