İstanbul Temsilciliğimizde Bilirkişi Eğitimi Düzenleniyor…

Hukuk ve ceza davalarındaki bilirkişiliklerle ilgili yasaların, TMMOB’ye ve Odamıza yüklediği görevler çerçevesinde; adli yargı organlarında bilirkişilik için ilgili yetkilendirmeleri yapmak amacıyla, Odamız tarafından planlanan Bilirkişilik/Bilişim Bilirkişiliği Eğitimlerinin dördüncüsü İstanbul Temsilciliğimizde  gerçekleştirilecektir.

BİLİRKİŞİLİK/BİLİŞİM BİLİRKİŞİLİĞİ TEMEL EĞİTİMİ

Eğitimin Tarihi ve Saati 5-6 Aralık 2015

5 Aralık   10:00-17:00
6 Aralık   10:00-17:00
Eğitimin Süresi 2 gün
Eğitimin Amacı Hukuk ve ceza davalarındaki bilirkişilikler ile yasaların TMMOB’ye ve Odamıza yüklediği görevler çerçevesinde, ülkemiz adalet sisteminde yargıya yardımcı olunması ve mevzuat açısından gerekli olan Bilirkişilik hizmetlerinin amacına uygun, meslek bilgisi ve deneyimi ile etik kurallar çerçevesinde yürütülmesi için gereken uyumun sağlanması.Bilirkişilerin, toplumsal sorumluluk bilinci ile görev yapma, doğruyu beyan etme, tarafsız davranma ve görevini özenle yerine getirme, herkesin üzerinde birleşebileceği, kabul edilebilir, objektif ve bilimsel görüş bildirme, sübjektif değerlendirmelerden kaçınmak zorunda olmaları gibi sıralanabilecek konularda bilgilendirilmeleri.
Eğitimin İçeriği TMMOB, BMO, Yasa ve Yönetmelikleri
Mesleki Davranış İlkeleri, Mühendislik Etiği
Bilirkişi ve Etik
Bilirkişi Yönetmelikleri (Genel, Mesleki)
Bilirkişilik ile ilgili mevzuat, hukuki sorumluluklar
Adli Bilişim
Dijital Delil ve Dijital Delillerin Elde Edilmesi
Dijital Delillerin Analizi
Bilirkişi Raporu ve Dikkat Edilecek Hususlar
Örnek Raporlar
Seçme İçtihatlar
Katılımda Aranacak Şartlar BMO üyesi olmak
Aidat borcu olmamak
Eğitim ücretini yatırmış olmak
BMO Onur Kurulu’ndan hiçbir ceza almamış olmak
En az üç yıllık mesleki deneyim ve Oda üyeliği geçmişine sahip olmak veya 3 yıl kamu kurumunda çalışmış olmak
Eğitimin başlama tarihine göre son 6 aya ait Adli Sicil kaydı (e-Devlet şifreniz ile şu adresten alabilirsiniz: https://www.turkiye.gov.tr/)
Sınav ve Belgelendirme Eğitim sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70′tir. Başarılı olanlara Oda tarafından ”Bilirkişilik/Bilişim Bilirkişiliği Yetkilendirme Belgesi” verilecektir. Adayın aynı eğitim için en fazla 2 sınav hakkı olup, eğitime devam zorunluluğu vardır. Odaca her yılsonunda mahkemelere verilen bilirkişi listelerine belge sahibi olanlar yazılacaktır. Eski yetki belgesi sahiplerinin belgeleri süresi dolduğunda bu belge ile yenilenecektir.
Eğitim Ücreti 190 TL
Belge Ücreti Eğitim ücretine dâhildir
Belge Geçerlilik Süresi Belgenin alındığı yıl dâhil 5 Yıl
Vizeleme Periyodu Yılda 1 kez
Başvuru Yeri ve Şekli Adres: TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası İstanbul İl Temsilciliği İçerenköy Mah. Halyolu Cad. Sağlık Sok. Erdoğanlar Apt. No: 1 D:23 Ataşehir/İstanbul e-posta: istanbul@bmo.org.tr Telefon: 0 (216) 469 87 31

Başvurularınızı şahsen yada istanbul@bmo.org.tr adresine belgelerinizi mail atarak yapabilirsiniz.

Eğitim Yeri BMO İstanbul Temsilciliği Eğitim Salonu
© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası