Odamız Meslek Hastalıkları Çalıştayı Düzenledi

Meslektaşlarımızda bilinç oluşturmak ve ilgili kurumlarda gündem yapmak amacıyla meslek hastalıkları semineri ve çalıştayı düzenlendi. Fizik Tedavi Uzmanı Doktor Kasım Özen’in sunduğu seminerin ardından katılımcılarla birlikte yuvarlak masa toplantısına geçildi.

Doktor Özen, seminerin ilk bölümünde, Bilgisayar Mühendislerinin çalışma hayatlarında maruz kaldıkları elverişsiz koşullar ve karşılaştıkları hastalıklardan bahsederek başladı. Fiziksel, alerjik ve psikolojik hastalıklar ile radyasyon ve elektromanyetik alanın sağılığı nasıl etkilediğinden bahsetti. Bu tür çeşitli rahatsızlıklara yakalanmamak için alınması gereken önlemler, tedavi yöntemleri ve uyulması gereken kurallara değindi.

Seminerin ilerleyen saatlerinde, çalışma ortamlarının iyileştirilmesine yönelik bilinçlendirme kampanyalarına ihtiyaç olduğu, bu süreçte Oda’nın sorumluluklarına vurgu yapıldı.

Seminerin ardından çalıştay başladı. Katılımcıların fikirlerini ortaya koydukları bir beyin fırtınasıyla  beraber; Oda olarak hem bilgisayar mühendislerinin hem de ülkemizde ofis ortamında çalışan herkes için gerekli olan bu düzenlemeleri önem sırasına koyarak ve ciddiyetle ele alarak bir çalışma yapılması yönünde  ortak görüşe varıldı. Çalışanların köleleştirilmesi yerine daha özgür, daha esnek çalışabilmesi için çalışma saatlerinin ve çalışma ortamlarının düzenlenmesi, işyeri hekimliği kontenjan kısıtlamasının yeniden düzenlenmesine yönelik çalışmalar yapılması, meslek hastalıkları ile ilgili olarak üniversitelerde seçmeli dersler oluşturulmasına için yetkili kurum ve kuruluşlarla temaslarda bulunulması karalaştırıldı. Konu hakkında bilinçlendirme seminerleri planlanması, işyerleri için posterler hazırlanması, yıllık check-up yazılım uygulaması yazılması, çalışma saatleri içerisinde egzersiz yaptıracak bir uygulama geliştirilmesi üzerine konuşuldu.

Meslektaşlarımızı iş kazaları, meslek hastalıkları, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları hakkında bilgilendirmek ve  iş sağlığı ve güvenliği bilincini oluşturarak uygun davranışların kazanılmasını sağlamak, üyelerimizin arzu edilen çalışma konforlarına ulaşabilmesi için çalışmalar başlatmak hedefindeyiz. Bu kapsamda bir çalışma grubu ile fikirler ortaya koyarak, gerekli önlemlerin alınması ve denetlenmesine yönelik olarak girişimlerde bulunulması gerektiği kararlaştırıldı.

Yönetim Kurulu olarak, önümüzdeki dönemde bu konuda çalışmalara devam edilebilmesi için meslek hastalıkları ile mücadele komisyonu kurulması için önerge sunulması planlanmaktadır.

 

Oluşturulan  sonuç raporu kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşılacaktır.

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası