Bilgisayar Mühendisleri Odası 3. Olağan Genel Kurul Duyurusu

bmo_gk

Odamızın 3. Olağan Genel Kurulu ve seçimler, çoğunluk sağlanması halinde  5-6 Mart 2016 10.00’da ‘’Necatibey Cad. No: 88/7 Kızılay ANKARA’’ adresindeki BMO Hizmet Binasında aşağıdaki yazılı gündemle toplanacak, seçimler ise yine çoğunluk sağlanması halinde 6 Mart 2016 Pazar günü 09.00-17.00 arasında aynı adreste yapılacaktır.

5 Mart 2016 Cumartesi günü yapılacak toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda Genel Kurul aynı gündemle 12 Mart 2016 Cumartesi günü saat 10.00’da ‘TOBB ETÜ SOSYAL TESİSLERİ’nde toplanacak ve seçimler 13 Mart 2016 Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında TOBB ETÜ SOSYAL TESİSLERİ’nde yapılacaktır.

NOT :  Seçim listesi 27-28-29 Şubat 2016 tarihlerinde 3 (üç) gün süre ile Odamızda, TMMOB’da ve Çankaya  İlçe Seçim Kurulunda  ilan edilecektir. Askı süresinde  itirazların doğrudan görevli Çankaya İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına yapılması gerekmektedir.

GÜNDEM

 1. Gün (10.00)
 2. Açılış
 3. Divanın Oluşturulması
 4. Saygı Duruşu
 5. Oda Yönetim Kurulu Başkanının Açılış Konuşması
 6. Konukların Konuşması
 7. Komisyonların Oluşturulması
 8. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun, Mali Rapor ve Denetleme ve Onur Kurulu Çalışma Raporunun Sunulması
 9. Dönem Çalışma Raporları Hakkında Görüşmeler
 10. Dönem Yönetim Kurulunun Aklanması
 11. 2016-2017 Yılı Bütçesinin Görüşülerek Karara Bağlanması
 12. Ana Yönetmelik Ve Yönetmelik Değişikliklerinin Görüşülerek Karara Bağlanması
 13. Komisyon Raporlarının Görüşülerek Karara Bağlanması
 14. BMO Yönetim Kurulu, BMO Onur Kurulu, BMO Denetleme Kurulu, TMMOB Delegeleri Asıl ve Yedek Adayları ile TMMOB Kurullarına Önerilecek Adayların Belirlenmesi
 15. Dilek ve Öneriler
 16. Kapanış
 17. 2.Gün (09.00-17.00)
 18. Seçimler

Aşağıdaki bağlantıdan Çankaya İlçe Seçim Kurulu Duyurusuna ulaşabilirsiniz.

Çankaya İlçe Seçim Kurulu Duyurusu 

 

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası