Mühendis Asgari Ücreti Belirlendi

bm_asgariucret

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından SGK ile imzalanan protokol kapsamında 2016 yılı için ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari mühendis ücreti, aylık brüt 3300  TL olarak belirlendi.

Protokol Nasıl İşliyor?
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu`nun 100. Maddesi ile 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu`nun 13. ve 14. maddeleri kapsamında imzalanan protokolün işleyişi şu şekilde gerçekleşecektir.

Odamız ne yapacak?

Odamız asgari ücretin hayata geçmesi için çalışmalarına başlamıştır. Başta, insanca yaşam ücreti olarak tarif ettiğimiz asgari ücret çalışmasının duyurusunu yaygınlaştırmakta ve bu doğrultuda ücretli çalışan tüm üyelerimize ulaşarak bilgilendirme yapmaktayız. Ücretli üyelerimizin bilgilerini SGK’ya iletilerek, denetimin farklı meslek kodlarıyla çalışan-çalıştırılan tüm üyelerimizi içine alacak biçimde genişletilmesini sağlayacağız. Ayrıca Oda olarak 3300TL’nin altında yatan prim tespitlerini SGK’ya iletecek ve gereğinin yapılmasını talep edeceğiz. Eksik bildirimlerin muhatabı olan işyerlerine uyarı yazısı gönderip süreci takip edeceğiz.

Üyeler ne yapabilir/ ne yapmalı?

Üyelerimizin Odamız ile irtibata geçmesi ve asgari ücret çalışmasını birlikte sürdürmesi insanca yaşayacak ücret mücadelesinin ilerlemesi için önemli bir adım oluşturuyor. Çalışma yaşamlarımızda güvencesizliğin farklı biçimlerini yaşarken düşük ücretle çalışmaya/çalıştırılmaya karşı başlattığımız asgari ücret çalışmasının güvenceli bir çalışma yaşamı için önemli bir basamak olduğunu düşünüyoruz. Bu çalışmada sizinle dayanışma halinde sürdüreceğimiz çalışmalarda kısa vadede olumlu sonuçlar alacağımıza inanıyoruz.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası