StajYeri Destek Programı

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın Ana Yönetmeliğinde tanımlı amaçları gereği, 2017 yılında üniversitelerin ilgili bölümlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik “StajYeri Destek Programı” için başvurular başladı.

Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yazılım ve Bilişim Mühendisliği bölümlerinde öğrenip görmekte olup, BMO-Genç üyesi öğrencilerin faydalanabileceği Program; öğrencilerin ilgili duydukları meslek alanında kendilerini geliştirmelerini ve staj yaptıkları kurum ve kuruluşlar için katma değer yaratmalarını sağlamayı hedeflemektedir. 

Program Nasıl İşleyecek?

Oda öğrenci üyelerinin ve kurumların başvuruları belirlenen tarihe kadar toplandıktan sonra, staj komisyonu tarafından değerlendirilerek gerekli eşleşme yapılacak, kurumlara ve öğrencilere duyurusu gerçekleştirilecektir. Staj kontenjanı, firmalar tarafından sağlanan staj pozisyonları ile sınırlıdır. Öğrenci başvuruları ancak oluşan kontenjan oranında değerlendirilebilecektir. 

Program Takvimi

24 Mart 2017: Öğrenciler için son başvuru tarihi
1 Nisan 2017: Birinci grup eşleştirmelerin duyurulması
1 Mayıs 2017: Kurumlar için son talep tarihi
8 Mayıs 2017: İkinci grup eşleştirmelerin duyurulması
22 Mayıs 2017: Ek yerleştirmelerin duyurulması

Eşleştirme Öncelik Kriterleri

1. Mezuniyet durumundaki öğrenciler
2. Daha üst sınıftaki öğrenciler
3. İl tercihleri
4. Alan tercihleri

Başvuru Formları

Öğrenciler İçin: Stajyer Başvuru Formu
İş Yerleri İçin: Stajyer Talep Formu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası