BMO İstanbul Temsilciliği’nde Design Patterns Eğitimi

Design Patterns in Java
Eğitmen: Necmi KILIÇ
Tarih: 15 Ekim 2017
Konu Özeti: Design Patterns(Tasarım Şablonları), yazılım dünyasını ikiye bölen konulardan biridir. Kimilerine göre kişiyi kısıtlıyor, kimilerine göre ise ortak bir dil yaratıyor.
Yazılım geliştirmede amaç sadece çalışan kod değil, aynı zamanda temiz koda sahip olabilmektir. Temiz kodu sağlayan yöntemlerden biri ise tasarım şablonlarını uygulamaktır.
Tasarım şablonlarından frameworklere dahil edilerek veya daha iyi alternatifleri kullanılarak emekli hale gelenler olduğu gibi, yenileri de eklenmektedir.
Bu eğitimde JAVA’da en sık kullanılan şablonlardan bazılarını, klasik çözümleriyle karşılaştırarak öğrenmeye çalışacağız.

Kayıt : Eventbrite

© 2021 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası