İletişim Hak ve Özgürlüklerini Unutanlara Hatırlatma!

internet

İletişim kurma, haber alma ve bilgi paylaşma özgürlüğü bir haktır ve Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Ancak bu hak; ülkemizin Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde bulunan birçok ilde bizzat devlet eliyle yaklaşık üç gündür ihlal edilmektedir. Diyarbakır Belediyesi Eş Başkanlarının gözaltına alınmasının hemen sonrasında Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Van, Hakkari, Şanlıurfa, Adıyaman, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep ve Erzurum‘da mobil ve sabit hatlardan İnternet erişimi sağlanamamıştır. Sosyal medya ve İnternet aracılığıyla erişilen içeriklerin zaman zaman provokasyonlara yol açtığı iddiası bir yana, hangi gerekçe ile olursa olsun erişimin tamamen ya da kısmen engellenmesi kabul edilemez. Bu durum, kişi hak ve hürriyetlerine doğrudan bir müdahale olmanın ötesinde; hastane ve benzeri yerlerde verilen kritik kamu hizmetlerinin de aksamasına veya tamamen durmasına sebep olarak, gündelik hayatın sürdürülemez hale gelmesi demektir.

Devlet ve büyük şirketler tarafından tamamen kontrol altına alınan bir İnternet ortamı; İnternetin temsil ettiği ve ortaya koyduğu en temel değer olan  “kaynaklara özgür erişim ve paylaşım” anlayışının kökünden sarsılması demektir. Son günlerde gündemde yer alan; İnternet kullanıcılarını takip edecek bir yazılımın Türk Telekom tarafından satın alındığı iddiası da bunun en güncel ve somut örneğidir. İzleme, baskı ve sansürün olduğu bir ülkede insan haklarından, demokrasiden, özgürlüklerden ve adaletten bahsetmek imkansızdır. Bilgisayar Mühendisleri Odası olarak ilgili İnternet servis sağlayıcılardan ve yetkililerden İnternet hizmetinin neden verilmediğinin tarafımıza ve kamuoyuna açıklanmasını bekliyor, iletişim hak ve özgürlüklerinin önündeki tüm engellerin karşısında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz.

Bilgisayar Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası