GBYF2017 Düzenlendi

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın da düzenleyicileri arasında yer aldığı, Ege Bölgesi Üniversiteleri’nin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri öğrencilerinin katılımı ile gerçekleştirilen VI. Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Sergisi 26 Mayıs 2017 tarihinde, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu yıl altıncısı yapılan etkinlikte, çok geniş bir katılımla, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümleri öğrencilerini kapsayan Lisans Bitirme Projeleri Sergisi ve Proje Fikir Yarışması düzenlendi.

Sergide 232 yenilikçi proje ve fikir yarışmasında 18 yaratıcı proje fikri İzmir, İstanbul, Ankara ve diğer şehirlerden firmalar, yatırımcılar, girişimciler, kurumlar ve STK’lardan temsilcilerin yanında 1000’in üzerinde ziyaretçiye sunuldu.

“VI. Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi”ne; 10 üniversitenin 12 ayrı Yazılım / Bilgisayar Mühendisliği bölümünden 232 Bitirme Projesi, 1500 öğrenci ve yaklaşık 100 akademisyen katıldı. Akademik Bilişim Projeleri, Oyun Eğlence ve Eğitim, Sağlık, Yaşam ve Spor, Sanayi ve Endüstri, Şehir ve Çevre, Sosyal Medya ve İletişim ve Diğer Bilişim Uygulamaları kategorileri olmak üzere 7 kategoride ilk üç dereceye giren projeler hakemler tarafından değerlendirildi. Bu kategorilerde ödül almaya hak kazanan projelere ödülleri dağıtıldı. 

Bilgisayar Mühendisleri Odası’nın da Özgür Yazılım ve Toplum için Mühendislik Özel Kategorileri’nde ödül verdiği GBYF’2017 ‘de BMO Özel Ödülü’ne aday projeler BMO Özgür Yazılım ve Toplum için Mühendislik komisyonları üyeleri ve BMO üyeleri tarafından değerlendirildi. Özgür Yazılım Özel Kategorisi’ne aday projelerde, projenin özgür yazılım lisanslarıyla lisanslanmış veya özgür yazılım araçları, kütüphaneleri kullanılarak geliştirilmiş olması beklenirken; Toplum için Mühendislik Özel Kategorisi’ne aday projelerde, toplum ve kamu yararı gözetilerek sorunların çözülmesi hedeflenerek toplumun bilişim ihtiyaçlarını karşılamak için geliştirilen nitelikte proje olması beklendi.

Değerlendirmeler sonrası, BMO Özgür Yazılım Kategorisi Özel Ödülü’ne “Videolara Otomatik İşaret Dili Çevirisi Ekleme” isimli projesiyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Umut Can Apaydın (Danışman Yrd. Doç. Dr. Barış Ethem Süzek); BMO Toplum için Mühendislik Kategorisi Özel Ödülü’ne “Measuring Attention of Children with Autism Spectrum Disorder through EEG, Sensor and Games” isimli projesiyle Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğrencileri Can Yıldız, Mehmet Cengiz, Ateş Ergün, Didem Ergül, Melda Taçyıldız (Danışman Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Hışıl) projesi layık görüldü.

“Videolara Otomatik İşaret Dili Çevirisi Ekleme” Proje Özeti: Proje 250 bini aşkın işitme engelli vatandaşımız için film izlerken kendilerini daha rahat ifade edebildikleri işaret dilinden faydalanarak film izleme olanağı sağlamaktadır. Videolara seslerin işaret dili çevirisini ekleyerek okuma/yazması olmayanlara , alt yazıya bir alternatif sunmak ve işaret dilinin kullanımının yaygınlaşmasını sağlamak nihai hedeflerimizin başında gelmektedir.
Sistem, alt yazılı bir filmi işitme engelli vatandaşlarımız için daha anlaşılır olan işaret diline çeviren bir araç geliştirme projesidir. Bu araç filmdeki alt yazı (.srt) dosyasını alarak, onu işaret dili videolarından oluşan kütüphanesini kullanarak çevirme yapmaktadır. Daha sonrasında bu oluşan işaret dili videosu, aynı alışık olduğumuz televizyonlardaki gerçek zamanlı çevirmenler gibi ekranda sağ alt köşeye yerleştirilecektir(layout).
Proje kapsamında bu güne kadar yapılan çalışmalar; Türkçe işaret dili kütüphanesi oluşturulması. Bu kütüphane “www.spreadthesign.com” üzerindeki çevirmenlerin videoları kendilerinden izin alınarak 15 bini aşkın video indirilip düzenlenmiştir. Alt yazı dosyalarından gereken verileri çekecek ve bu verilere göre videoları düzenleyip ana video üzerine yerleştirecek kod yazılmıştır. Proje bir filmi tamamen işaret diline çevirebilmektedir.
İşitme engelli vatandaşlarımız, diledikleri filmin alt yazısını bu program sayesinde işaret diline çevirttirebileceklerdir. Sosyal açıdan 250 bini aşkın insanın hayata entegrasyonunu daha rahat bir şekilde sağlamak en önemli hedeflerimiz arasındadır.

“Measuring Attention of Children with Autism Spectrum Disorder through EEG, Sensor and Games” Proje Özeti: EEG cihazı, Sanal Gerçeklik Gözlüğü,Mobil Oyun ve Raspberry Pi’dan oluşan sistem,senkronize bir şekilde çalışmaktadır.EEG cihazı ve Sanal Gerçeklik Gözlüğü çocuğa takıldıktan sonra , Raspberry Pi ile EEG verileri ve Oyun içindeki aktiviteler takip edilmektedir.Oyun içerisinde bir tren ile seyehat eden çocuk,çevredeki nesneleri incelerken , o anda ki alfa-beta dalgalarının takibi ile nelere dikkat ettiği kayıt altına alınır.Maksimum dikkat süresi de bu şekilde ortaya çıkartılır.Bu testler düzenli aralıklarla yapılarak çocukta ki dikkat süresi artışı veya azalışı düzenli olarak takip edilebilir.Bu sistem ile,Otizmli çocuğun ilgi alanları ve ilgi duyduğu nesneler ortaya çıkartılabilir.Bu sayede çocuğa özel eğitim içeriği oluşturulabilir.Çocuğun dikkatini verdiği nesnelerin kullanıldığı bir eğitim ortamında,öğrenme süresi kısalır ve eğitim verimli hale gelir.Bu projenin geliştirilme aşamasında bir çok eğitim merkezi ve öğretmeni ile ortak çalışılmıştır ve bir akademik araştırma çalışması sürmektedir.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası