Genç Beyinler Yeni Fikirler (GBYF) 2018

Ege Bölgesi üniversitelerinin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinin katılımı ile bu sene yedincisi 25 Mayıs 2018 tarihinde Ege Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nin ev sahipliğinde Ege Üniversitesi Spor Salonu’nda  Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı (GBYF) ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi gerçekleştirildi. 11 üniversite 13 ilgili bölümden yaklaşık 250 bitirme projesinin katıldığı sergide, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri 7 farklı kategori, BMO Toplum için Mühendislik ve Özgür Yazılım Kategorisi Özel Ödülleri ve diğer özel ödüller için bitirme projelerini sergilediler. Ayrıca ilgili bölümlerin ara sınıf öğrencilerinin de yenilikçi proje oluşturmalarını teşvik etmek amacıyla da Fikir Yarışması gerçekleştirildi.

BMO’nun da iki farklı kategoride özel ödül verdiği GBYF2018’de Özgür Yazılım Kategorisi Özel Ödülü’nü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden proje danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Enis Karaarslan’ın yaptığı, Fatih Teke isimli öğrencinin gerçekleştirdiği “Blokzinciri Tabanlı Açık Anahtar Yapısı” isimli proje kazanırken; Toplum için Mühendislik Kategorisi Özel Ödülü’nü yine Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden proje danışmanlığını Dr. Öğr. Üyesi Barış Ethem SÜZEK’in yaptığı, Çağla DEMİRKIR ve Nazan EVZAK isimli öğrencilerin gerçekleştirdiği “Hadi Konuşalım: Disleksi Eğitmeni Uygulaması” isimli proje kazandı.

   

“Blokzinciri Tabanlı Açık Anahtar Yapısı” Özeti: Proje ile açık anahtar altyapısı (PKI) kullanan kurumların, gelişmekte ve yeni bir yaklaşım olan blokzinciri teknolojisi ile desteklenerek daha güvenilir ve daha kararlı bir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır. Blokzincirinin dağıtık bir veri yapısını benimseyen ve karşılıklı güven faktörünü sağlayan bir yapı olması yönüyle, PKI yapısının açıklarını kapatma ve güvenliğini sağlama konusunda yeni bir yaklaşım imkânı sunmaktadır. Proje kapsamında hazırlanan PKI yapısı, bir blokzinciri altyapısında çalıştırılarak, servis tarafından sağlanan X.509 sertifikaların güvenliği ve güvenirliği korunmaya çalışılmıştır. Blokzinciri yapısında tutulan kayıt defterleri (distrubuted ledger) sayesinde sertifikaların değişikliği, güncellenmesi, silinmesi ve yetki değişiklikleri gibi tehditler güven altına alınmıştır. Böylelikle yetkisiz sertifika sorunlarının ortadan kaldırılması ve internet üzerinden yapılan işlemlerin güvenliği sağlanmıştır. PKI yapısında yapılan bir değişiklik ancak ait olduğu blokzincir yapısındaki tüm bilgisayarların onayı ile gerçekleşeceği için, bu sisteme yönelik saldırıları oldukça zor bir hale getirmektedir. Blokzincir ile desteklenmiş PKI yapısı, kurumlar arasındaki iletişimi koruma altına almakta ve daha güvenilir bir sistem sunmaktadır. İnternet üzerinden yapılan işlemlerde sertifikalara olan güven bu şekilde artırılmıştır.

“Hadi Konuşalım: Disleksi Eğitmeni Uygulaması” Özeti: Özgül öğrenme güçlüğü kişinin okuma,yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına sebep olan bir özel öğrenme bozukluğudur. Dyslexia International’a göre disleksi en yaygın öğrenim bozuklukları arasında olup nüfusun en az %10’unu etkilemektedir.Maalesef önemli sayıda disleksili öğrenciler için tanı konulmaması ve gerekli müdahalelerin yapılmaması,bu öğrencilerin uzun vadede akademik ve kişisel yaşamlarını olumsuz etkilemektedir.Araştırmalar erken ve doğru müdahale ile bu bireylerin %90’ının eğitilebileceğini göstermektedir.Bu nedenle disleksili bireyler için çok önemli olan erken ve doğru eğitimi destekleyen araçlara ihtiyaç vardır.Ülkemizde dislektik bireylerin eğitiminde yaygın olarak basılı ve yazılı araçlar(kartlar,kutu oyunları vs.) kullanılmaktadır.Yurt dışında yaygın olmakla beraber ülkemizde eğitmenlerin kullanabileceği Türkçe dijital oyunlar ve eğitim programları azdır.Ülkemizde disleksi eğitimi alanındaki boşluğu doldurmak adına dislektik bireylerin eğitiminde kullanılmak üzere bir eğitmen uygulaması geliştirmeyi hedefledik. Bu amaçla İzmir’de Akademi Disleksi kurumuyla birlikte mevcut araçları değerlendirdik. Dislektik bireylere cümleler kurmaları,cümledeki kelime sayısını bulmaları ve cümleleri akıllarında tutmalarını sağlamalarına yönelik “Hadi Konuşalım:Disleksi Eğitmeni Uygulaması”nı bir akıllı telefon/tablet uygulaması olarak geliştirmek üzere seçtik.Projemizde kurgu(ne,hangi sırayla,nasıl yapılacak) ve arayüz modellerini(ekranlar,geçişler) çalıştık.Uygulamanın tamamen esnek ve genişletilebilir olması için eğitmenin istediği takdirde yeni eylem,ilişkili resim(kız/erkek) yer ve zaman eklenmesini,mevcut kütüphaneleri güncellemesini sağlayan işlevleri ekledik.

Genç Beyinler Yeni Fikirler Proje Pazarı (GBYF) ve Bitirme Projeleri Ortak Sergisi etkinliği nedir? Ege Bölgesi üniversitelerinin Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği bölümlerinin katılımı, Bilgisayar Mühendisleri Odası (BMO), Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İzmir Şubesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Teknoparklar, Teknoloji Transfer Ofisleri, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Bilişim Komitesi , Ege Bölgesi’ndeki kurumlar, STK’lar, şirketlerin katkılarıyla 2012 yılından bu yana gerçekleştirilen bir etkinliktir. 2018’de yedincisi düzenlenen etkinlikte Adnan Menderes Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve Yaşar Üniversitesi yer almıştır. Bitirme Projeleri Sergisinde yenilikçi projeler ve Proje Fikir Yarışmasında yaratıcı fikirler etkinliğe katılan ziyaretçilere tanıtılmaktadır.

© 2024 TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası